Main ข่าวทั่วไปรอบโลก หน้าแรก

Rishi Sunak เรียกร้องคืนภาษีบริการดิจิตอล

Rishi Sunak และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฝรั่งเศสอิ […]