Menu Close

การสำรวจ เน้นย้ำถึงความกังวลด้านการท่องเที่ยว

การสำรวจ เน้นย้ำถึงความกังวลด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวระบุถึงความต้องการเร่งด่วนที่สุดในช่วงที่มีการระบาดของโรคโดยการลดต้นทุนถือเป็นสิ่งจำเป็นจากการสำรวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการททท. กล่าวว่าหน่วยงานได้พูดคุยกับสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เกี่ยวกับแผนการปกป้องงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรักษากำลังซื้อเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ

มีการสำรวจระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค. จากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 1,884 รายทั่วประเทศโดย 65% เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5 ล้านบาทถึง 25 ล้าน หลังจากเผชิญกับการฟื้นตัว

ของโรคระบาดผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกล่าวว่ามาตรการช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด (92.6%) ซึ่งประกอบด้วยโครงการร่วมจ่ายเพื่อช่วยอุดหนุนเงินเดือนของคนงานท่องเที่ยวและการลดค่าน้ำค่าไฟ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 81.2% ขอวันหยุดพักชำระหนี้โดยส่วนใหญ่ต้องการให้การผ่อนผันมีระยะเวลา 19-24 เดือน นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า 79.9% ของผู้ประกอบการต้องการอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและการระงับการชำระเงินต้น 58.1% บางคนระบุว่าอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าควรอยู่ระหว่าง 1-2.99%

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

การสำรวจ นั้นหาความตกต่ำ

การสำรวจ เน้นย้ำถึงความกังวลด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวระบุถึงความต้องการเร่งด่วนที่สุดในช่วงที่มีการระบาดของโรคโดยการลดต้นทุน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายหมดความหวังที่จะได้รับเงินกู้แบบอ่อน ๆ แล้วเนื่องจากมีเพียง 78.8% เท่านั้นที่บอกว่าต้องการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล ในบรรดาผู้ที่ยังคงต้องการสินเชื่อแบบ Soft Loan พบว่า 70.9% ขอสินเชื่อแบบ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ขณะที่ 31.6% ขอสินเชื่อวงเงินระหว่าง 1-5 ล้านบาท

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากภูเก็ต (20.7%) รองลงมาคือกรุงเทพฯ (12.5%) เชียงใหม่ (9.5%) สุราษฎร์ธานี (7.96%) กระบี่ (6.26%) และชลบุรี (4.35%) การสำรวจพบว่า 65.3% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังคงดำเนินธุรกิจในขณะที่ 34.7% ยังคงปิดกิจการเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ

ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 44.4% เป็นผู้ประกอบการโรงแรมรองลงมาคือ บริษัท ท่องเที่ยว (23.8%) ร้านอาหาร (10.4%) ธุรกิจให้เช่า (6.95%) ร้านขายของที่ระลึก (4.3%) สปา (2.71%) สวนสนุก (2.18%) สถานบันเทิง (0.53%) สายการบิน (0.16%) และอื่น ๆ (4.62%)

โดยจะนำผลการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการของททท. ในวันที่ 27 ม.ค. เพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เขากล่าวในระหว่างการประชุมกับ TCT ผู้ประกอบการยังแนะนำธนาคารแรงงานในการเสนอราคาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียงานในภาคการท่องเที่ยวมากขึ้น

บทความโดย บาคาร่า