ข่าวทั่วไปรอบโลก หน้าแรก

ทางเกาหลีใต้ อยู่ในภาวะถดถอยจากผลกระทบของโรค

ทางเกาหลีใต้ เข้าสู่ภาวะถดถอยเนื่องจากประเทศได้รับผลกระ […]