ข่าวทั่วไปรอบโลก หน้าแรก

ส่งลูกเรือเดี่ยวบน Pacific Odyssey

ส่งลูกเรือเดี่ยวบน แปชิฟิกชายคนหนึ่งฝันที่จะใช้เวลาสามป […]