Menu Close

มลพิษ เพิ่มขึ้นจากการทำงานตามสถานที่ต่างๆ

มลพิษ เพิ่มขึ้นจากการทำงานตามสถานที่ต่างๆ มลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้คนจำนวนมากทำงานจากที่บ้านรายงานระบุ การเผาไหม้ก๊าซจากหม้อไอน้ำเป็นสาเหตุสำคัญของมลพิษในท้องถิ่นโดยคิดเป็น 21% ของการปล่อยก๊าซ NOx ทั้งหมดทั่วมหานครลอนดอน การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์คาดการณ์ว่าการใช้หม้อไอน้ำจะเพิ่มขึ้น 56% ในฤดูหนาวนี้เนื่องจากโคโรนาไวรัสเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน

รายงานดังกล่าวสันนิษฐานว่าสำนักงานของคนงานจะยังคงได้รับความร้อนสำหรับพนักงานที่ยังจำเป็นต้องใช้ในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังสันนิษฐานว่าการปล่อยก๊าซ NOx จากรถยนต์จะยังคงเท่าเดิมเนื่องจากแม้ว่าจะมีคนไปที่ทำงานน้อยลง แต่หลายคนก็ใช้รถยนต์เมื่อก่อนหน้านี้พวกเขาจะขึ้นรถเมล์หรือรถไฟ

การศึกษาจาก ECIU ของถังคิดเตือนว่าการปล่อยมลพิษที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไว้อาจคุกคามเป้าหมายคุณภาพอากาศที่มีผลผูกพันตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร กล่าวว่าการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้การปล่อยก๊าซ NOx เพิ่มขึ้นประมาณ 12% ในเมืองและในเมืองซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยความคืบหน้าในการลดปริมาณการจราจรในช่วงสองปีที่ผ่านมา

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

มลพิษ ก่อให้เกิดปัญหา

มลพิษ เพิ่มขึ้นจากการทำงานตามสถานที่ต่างๆ มลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้คนจำนวนมากทำงานจากที่บ้านรายงานระบุ การเผาไหม้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

การถกเถียงเรื่องมลพิษทางอากาศในสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ยานยนต์ แต่หม้อไอน้ำเป็นผู้สนับสนุนหลักในเมืองใหญ่ อากาศสกปรกจากอุปกรณ์เช่นหม้อไอน้ำไม่ได้ฆ่าคนโดยตรง แต่คาดว่าในสหราชอาณาจักรมีส่วนช่วยในการลดอายุของผู้คนประมาณ 40,000 คนต่อปีโดยส่วนใหญ่เป็นการบั่นทอนสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือปอด

นี่ไม่ใช่การนับจำนวนผู้เสียชีวิตจริง แต่เป็นการสร้างทางสถิติที่มีความไม่แน่นอนมากมายที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาของรัฐบาลกล่าวว่าจำนวน 40,000อาจมีตั้งแต่น้อยกว่า 7,000 ไปจนถึงมากถึง 80,000 คน มลพิษไม่เพียง แต่นำไปสู่การเสียชีวิตในช่วงต้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเช่นโรคหอบหืดและไข้ละอองฟาง

ในสหราชอาณาจักรมลพิษทางอากาศทั่วประเทศในระยะยาวลดลงโดยทั่วไป (ยกเว้นจากแอมโมเนียจากการเพาะปลูก) แต่แม้จะลดลงโดยรวมในเมืองใหญ่ ๆ ของสหราชอาณาจักรหลายแห่งก็ยังคงมีการละเมิดข้อ จำกัด ที่ปลอดภัยสำหรับอนุภาคที่เป็นอันตรายและออกไซด์ของไนโตรเจน – NOx – ก็ยังคงถูกละเมิด

บทความโดย sagame66

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *